kalender

Jaarplan maken

Strategische inzet van communicatiemiddelen

Communicatiemiddelen versterken elkaar als ze strategisch en structureel worden ingezet. Alle beschikbare communicatiemiddelen worden op elkaar afgestemd. Een aanbieding wordt bijvoorbeeld in een nieuwsbrief verspreid, maar wordt tegelijkertijd ondersteund door een blog over het betreffende artikel en boodschappen op sociale media.

Met een goede planning weet u van tevoren waar u aan toe bent. Dit jaarplan kunt u door mij laten maken. U heeft hiermee een handig schema waarin op jaarbasis de verschillende middelen in de tijd staan ingepland.


producten

Producten

Voor het maken van een jaarplan zijn een paar mogelijkheden. De eerste keer dat u door mij een jaarplan laat maken, kunt u alleen kiezen voor het uitgebreide jaarplan. De beknopte jaarplanning is mogelijk voor terugkerende klanten, waarbij  de analyse al eerder is gedaan.

Uitgebreid jaarplan
In het uitgebreide jaarplan maak ik eerst een analyse van uw organisatie. Hierin benoem ik de doelstelling van uw organisatie, de doelgroepen die u bedient/wilt bedienen, wat de behoeftes zijn van deze doelgroepen en wat de sterke punten zijn van uw organisatie. Aan de hand hiervan formuleren we een kernboodschap. Vervolgens inventariseer ik de beschikbare communicatiemiddelen binnen uw organisatie en eventueel adviseer ik over de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen. Tenslotte worden stap 1 en 2 gecombineerd in een volledig jaarplan. Hierin staan de verschillende middelen op jaarbasis in de tijd ingepland.

Beknopte jaarplanning
Als u eerder door mij een uitgebreid jaarplan heeft laten maken, kunt u kiezen voor de beknopte jaarplanning. Ik loop dan de eerder gemaakt analyse met u door en maak aan de hand hiervan een nieuwe jaarplanning.

Herinneringsmail
In de waan van de dag is het soms lastig om de communicatieplanning in de gaten te houden. U kunt daarom kiezen voor een herinneringsmail. U krijgt dan een mail op het moment dat er communicatieactiviteiten in uw kalender staan. In overleg bepalen we hoe lang van tevoren u de herinneringsmail wilt ontvangen.